Instituti Pedagogjik i Kosovës mbajti konferencën shkencore ndërkombëtare  në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit të Universitetit ‘Isa Boletini’  Mitrovicë me datë 1 dhe 2 dhjetor 2022.

Instituti Pedagogjik i Kosovës mbajti konferencën shkencore ndërkombëtare  në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit të Universitetit ‘Isa Boletini’  Mitrovicë me datë 1 dhe 2 dhjetor 2022. Në konferencë morën pjesë përfaqësues nga institucione të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, si: nga Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Sociale në Norvegji, Instituti i Arsimit të Sllovenisë, Enti i Arsimit…