Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Nezir Çoçaj
Bashkim Azemi
Bekim Morina
Isuf Ahmeti
Avdyl Kastrati

 

Anëtarët e Këshillit Shkencor:

Prof.Dr. Hajrullah Koliqi
Prof.Dr. Naser Zabeli
Prof.Dr. Hatixhe Ismajli
Prof.Dr. Linda Grapci

 

Drejtor:

Nezir Çoçaj, drejtor i IPK-së

 

Stafi i Institutit Pedagogjik të Kosovës

 1. Agim Bujari-zyrtar i lartë për hulumtime në arsimin profesional
 2. Arbnesha Mexhuani-hulumtuese për arsim nga distanca
 3. Bashkim Ali Azemi-hulumtues për arsim permanent
 4. Bekim Morina-hulumtues për çështje socio-ekonomike
 5. Fazli Brahaj-zyrtar për çështje juridike
 6. Fitore Maliqi-zyrtare për financa dhe administratë
 7. Haxhere Zylfiu-hulumtuese për arsim joformal
 8. Ismet Potera-hulumtues për inovacione dhe studime krahasuese
 9. Lirije Bytyqi-hulumtuese për plane dhe programe mësimore
 10. Luljeta Shala-hulumtuese për inovacione dhe studime krahasuese
 11. Mevlude Aliu-hulumtuese për planifikim shkollor
 12. Safete Shala-hulumtuese për planifikim shkollor
 13. Sahare Reçica-hulumtuese për arsim special
 14. Selim Mehmeti-hulumtues për standarde dhe vlerësim
 15. Skender Mekolli-hulumtues për arsim të përgjithshëm
 16. Zehrije Plakolli-hulumtuese për planifikim shkollor
 17. Azem Fetahu-vozitës

 

Sektorët e IPK-së

– Sektori i hulumtimeve
– Sektori i planifikimit shkollor
– Sektori i arsimit
– Sektori i arsimit permanent