Konferenca CIDREE 2022 dhe promovimi i CIDREEYearbook 2022 – Quality and Curricula in Early Childhood Education and Care (0-6 years)

Konferenca CIDREE 2022 dhe promovimi i CIDREEYearbook 2022 – Quality and Curricula in Early Childhood Education and Care (0-6 years) Bashkëpunimi në kuadër vendeve anëtare të CIDREE vazhdoi edhe në vitin 2022. Këtë vit, konferenca dhe takimi i koordinatorëve nacional të CIDREE u mbajtën me datë  10 dhe 11 nëntor 2022 në Oslo të Norvegjisë.…