Bashkëpunimi në kuadër të projektit QUASAR – CIDREE

Bashkëpunimi në kuadër të projektit QUASAR – CIDREE Në vitin 2015, Instituti Pedagogjik i Kosovës u anëtarësua në Konsorciumin e Instituteve për Zhvillim dhe Hulumtim në Edukim në Evropë (CIDREE – Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe). Hulumtuesit e IPK –së marrin pjesë dhe kontribuojnë në të gjitha  aktivitete e…