Instituti Pedagogjik i Kosovës mbajti konferencën shkencore ndërkombëtare me temë “Ndikimi i COVID-19 në humbjet mësimore, pasojat në rritjen e pabarazive në mësim dhe sfidat e përmbushjes/kompensimit”.

Instituti Pedagogjik i Kosovës mbajti konferencën shkencore ndërkombëtare me temë “Ndikimi i COVID-19 në humbjet mësimore, pasojat në rritjen e pabarazive në mësim dhe sfidat e përmbushjes/kompensimit”. Instituti Pedagogjik i Kosovës mbajti konferencën shkencore ndërkombëtare me temë “Ndikimi i COVID-19 në humbjet mësimore, pasojat në rritjen e pabarazive në mësim dhe sfidat e përmbushjes/kompensimit”. Të…