Instituti Pedagogjik i Kosovës Lajme

Konferencë shkencore ndërkombëtare, me temë Cilësia e arsimit parauniversitar në Kosovë dhe kahet e zhvillimit

Konferencë shkencore ndërkombëtare, me temë Cilësia e arsimit parauniversitar në Kosovë dhe kahet e zhvillimit Instituti Pedagogjik i Kosovës, në bashkëpunim me Caritasin Zviceran, mbajnë konferencë shkencore ndërkombëtare, me temë Cilësia e arsimit parauniversitar në Kosovë dhe kahet e zhvillimit. Shumë studiues nga Kosova dhe jashtë saj prezantuan punimet e tyre lidhur me cilësinë e…