Kërkesat për qasje në dokumentet zyrtare duhet ti dërgoni tek personi përgjegjës:

Fazli Brahaj

E-mailfazli.brahaj@rks-gov.net

Tel: 038/20020352

 

 

FileFile sizeDownloads
pdf Ligji per qasje ne dokumentet publike67 kB 398