FileFile sizeDownloads
pdf Ligji i Punes166 kB 622
pdf Ligji Per Sherbyesit Civil329 kB 456
pdf Ligji Per Veprimtari Kerkimore Shkencore216 kB 317